Leergang Teruggroei naar de oorsprong


Afgroei

De externe conditionering laat mensen afgroeien van de oorspronkelijke waarden, kwaliteiten en krachten. De authentieke kern wordt als het ware omwikkeld door het voelen, denken, doen en laten, opgebouwd en aangeleerd vanuit de externe conditionering. Dit is een proces dat, omdat het zich op een onbewust niveau afspeelt, gestaag en met een automatisme doorgaat.
Omdat dit proces voor ieder mens uniek is, onderscheiden mensen zich van elkaar.
Dit onderscheid wordt benadrukt door de invulling die mensen geven aan de rol die zij hebben in het leven. De authentieke kern kan zo ver zijn omwikkeld dat men de verbinding met zichzelf daardoor is verloren. Steeds meer mensen worden zich bewust van dit verlies en zijn op zoek naar het herstellen van de verbinding met zichzelf.


Teruggroei naar de oorsprong - Een grote stap vooruit

Teruggroei naar de oorsprong gaat over de ‘conditionerende’ invloed van de omgeving op het gedrag en op het wezen van individuen en leidinggevenden in organisaties. Het gaat over de externe krachten, de economische wetmatigheden, invloed van media en culturele aspecten die een voorschrijvend karakter hebben over hoe het individu in een organisatie of samenleving moet handelen en denken.
Teruggroei naar de oorsprong gaat ook over de innerlijke krachten en kwaliteiten van het individu (dus ook leidinggevenden) om zichzelf te vormen vanuit wie zij in de kern zijn, wij noemen dit ‘zelfconditionering’. Hiermee kunnen zij hun omgeving beïnvloeden, zelfs vormen, op een manier waarmee die beter aansluit bij hun oorspronkelijkheid.


Hoe komt het dat ik doe wat ik doe?

 Elk gedrag heeft een reden. In de cursus wordt gezocht naar de reden van het gedrag en het effect daarvan. De mens is geneigd het gedrag vrij snel te veroordelen. Het kan verrassend zijn als je de moeite neemt de reden van dat gedrag te onderzoeken. Oordelen en veroordelen kan dan altijd nog.

Indien het de mensen (leidinggevenden) lukt terug te groeien naar de oorsprong, zijn wij ervan overtuigd dat dit ook zijn invloed heeft op de wijze waarmee zij omgaan met elkaar en de omgeving. Dit zal resulteren in een andere kijk op bezit en verdeling en daarmee op het economisch handelen en denken. Deze beweging zal de vorm hebben van een olievlek die steeds groter wordt. Wat te denken als het onderwijs naast het huidige leeraanbod, ook tijd en plaats weet te vinden voor deze beweging? Stel dat het ouders zou lukken vanuit hun oorspronkelijkheid vorm te geven aan de opvoeding van hun kinderen? Of als het leidinggevenden lukt om mensen aan te sturen vanuit hun oorspronkelijkheid?

De vraag is: hoe kunnen mensen vorm geven aan het teruggroeien naar de oorsprong? Wij menen een methode te hebben gevonden waarlangs dit proces vorm gegeven kan worden. Teruggroeien naar de oorsprong is een grote stap voorwaarts.

Teruggroei naar de oorsprong is een methode waarmee mensen worden geholpen zich als persoon, functionaris, teamgenoot, partner en medespeler te ontwikkelen tot wat zij in de kern zouden kunnen zijn. Deze methode gaat uit van wat mensen vanuit de bron hebben meegekregen. In het teruggroeien naar de oorsprong beweegt men zich in omgekeerde richting.

Het zich herinneren van wat men in de kern (de bron) is en zich op basis daarvan ontwikkelen (leren door herinneren) is een weg om de verbinding te herstellen met wat men in de oorsprong is.
Zelfonderzoek op basis van de elementen gevat in het model Teruggroei naar de Oorsprong is het uitgangspunt bij deze leergang.

Leergang 

De leergang Teruggroei naar de Oorsprong richt zich op de groei van de innerlijke oorspronkelijke krachten van de deelnemer. Thema's die daarbij worden onderzocht zijn:
 • Hoe komt het dat ik wat ik doe?
 • Hoe groei ik naar degene die ik in de kern ben of wil zijn?
 • Wat is mijn plaats binnen mijn gezin, familie, de samenleving en hoe geef ik (mede) vorm aan de mijn leefomgeving?
De leergang is bestemd voor hen die op zoek zijn naar de oorspronkelijke waarden van zichzelf. Die vanuit die waarden op hun eigen wijze vorm en zin willen geven aan hun bestaan als mens en daarmee hun directe omgeving willen beïnvloeden.


Wat levert dat op?

 • Acceptatie van jezelf, respect voor jezelf, vertrouwen in jezelf, zeker van jezelf
 • Balans binnen jezelf
 • Een grote mate van bewust zijn
 • Kunnen stimuleren, inspireren en enthousiasmeren
 • Bewust kunnen inzetten van de invloed die je hebt en dan weten wat dat teweeg brengt
 • Durf / moed om keuzes te maken en daar ook de verantwoordelijkheid te nemen
 • Door zelfreflectie inzicht in jezelf waarop innerlijke rust kan groeien

Programma

Het programma heeft als doel de deelnemers uit te nodigen hun ontwikkeldoelen t.a.v. het teruggroeien naar hun oorspronkelijkheid te onderzoeken en eigen te maken, waardoor de deelnemer die oorspronkelijke kwaliteiten effectief kan inzetten.

 1. Het programma start met een persoonlijk intakegesprek waarin de ontwikkeldoelen van de deelnemer wordt vastgesteld.
 2. Acht modulen van 1 dag met een thema en een doorlooptijd van 4 maanden. Thema's zijn: Bezieling, Vitaliteit, Bewust zijn, Samenleven / werken, Identiteit, Volwassenheid, Zingeving en Verlangen.
 3. Nazorgmodule, de mogelijkheid bestaat deze nazorgmodule 1 op 1 te doen (0,5 dag) als daar behoefte aan is, anders 1 dag met de groep.
Het boek, Teruggroei naar de Oorsprong, Een grote stap vooruit, geschreven door Willem Sarlemijn en Hans Schroots, is het onderliggende theoretisch kader van de cursus.

Folder

Meer informatie omtrent de curus ? Download hier de folder