Fundamentele Coaching


Steeds meer mensen lopen aan tegen situaties en omstandigheden die hun fundament raken.

De kredietcrisis, de economische crisis maar ook de snelheid van leven, de ogenschijnlijk oneindige keuzes, de bijna opgelegde (geconditioneerde) consumptiedrang en de fysieke en emotionele druk van het werkproces, geven stress en spanning. Hierdoor loopt de mens de kans (steeds verder) af te drijven / af te groeien van hun fundament.

Een specifieke groep die de kans loopt af te groeien van hun fundament is de jonge mens (25 -35 jaar). Naast de bovenstaande zaken zijn zij over een jaar of tien de verantwoordelijken die moeten zorgen voor het geld om de economie, het welzijn, de zorg en alle andere voorzieningen mee te betalen en op peil te houden. Het is nu al waarneembaar dat deze groep daar de druk van ondervindt. Bovenmatige vermoeidheid, burn-out, depressiviteit, fysieke klachten, buitensporige stemmingswisselingen en andere normen ten aanzien van drank, drugs en andere middelen zijn enkele tekenen die bij jonge mensen zichtbaar zijn door die druk.


Als jij jezelf herkent in deze thema's is fundamentele coaching een mogelijkheid de balans binnen jezelf in relatie met je werk- en/of leefomgeving te behouden, te hervinden of mee op te bouwen.
 

Het fundament

Wat het fundament kenmerkt, waarop de mens zijn doen en laten op bouwt, zijn o.a. de volgende elementen;
 • het vertrouwen in een stabiele en veilige werk / leefomgeving
 • er op kunnen vertrouwen dat de samenleving rechtvaardig  is
 • er van uitgaan dat de samenleving veilig is
 • dat het leven voorspelbaar is (toekomstplannen maken, carrièreplanning, enz.)
 • een goede balans tussen werk en privé
 • een zinvolle bijdrage te leveren
 • het kunnen vertrouwen op jezelf, kunnen uitgaan van de eigenwaarde, kennen van de eigen krachten en kwaliteiten
 • Zelfrespect en de zekerheid die men haalt uit zichzelf
De conditionerende werking van het bovengenoemde kan deze elementen, die het fundament vormen, behoorlijk onderuit halen.

De fundamentele coaching

De fundamentele coaching is gebaseerd op het teruggroeien naar de oorspronkelijke /authentieke kwaliteiten van de mens.
 • De bezieling
 • De vitaliteit
 • Bewust zijn
 • Samen (verbonden zijn)
 • De identiteit (wie ben ik of wie wil ik nu echt zijn)
 • Het verlangen ( kunnen en willen groeien; geestelijk, emotioneel, misschien wel spiritueel)
 • Zingeving (wat wil ik bijdragen / toevoegen)
 • Volwassenheid (hoe gebruik ik mijn kennis en ervaringen en ben ik in staat dat over te dragen)

De fundamentele coaching bestaat uit 9 persoonlijke gesprekken van ongeveer 2 uur. Het eerste gesprek wordt gezien als een intake waarin de te onderzoeken vragen van de mens die coaching wil worden vastgesteld. De 8 volgende gesprekken staan in het teken van die vragen en worden gekoppeld aan de hiervoor staande elementen.

 

De coaching is er op gericht deze thema's te onderzoeken en niet onbelangrijk, om dat wat bij dat onderzoek wordt gevonden te internaliseren (volledig eigen maken) met als doel een gelukkiger en evenwichtiger mens te worden.