Levare Is is een onderdeel van
 

Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen bv

Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen houdt zich vanaf de oprichting in 1992 bezig met het begeleiden van;

  • mensen in ontwikkeling,
  • organisaties in ontwikkeling
  • de mensen in een organisatie die ontwikkelt,
  • en doet dit vanuit een netwerkorganisatie bestaande uit diverse zelfstandige bureau’s.

“Hoe komt het dat mensen doen wat zij doen”

 Visie 

Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen, kortweg Sarlemijn BOP, richt zich vanaf 1992 op het begeleiden van mensen, delen van organisaties (teams, afdelingen) en organisaties in ontwikkeling.


Begeleiden is een werkvorm die verder gaat dan trainen van vaardigheden, adviseren, coachen of opleiden, hoewel deze werkvormen wel een onderdeel van de begeleiding kunnen zijn. Het betekent dat we samengaan (wij bewegen ons dan ook heel veel in het bedrijf) met de mensen in de organisatie op de weg van ontwikkeling. Wat Sarlemijn BOP toevoegt is de specifieke kennis en ervaring op dat gebied en gaat uit van de in de organisatie aanwezige eigen kennis, kunde en kwaliteiten.

Proceskennis, weten wat mensen beweegt om dingen te doen of te laten, waar ontstaan weerstanden door en hoe kun je die weerstanden doorbreken, kennis van onderlinge afhankelijkheden en relaties, is een grote kracht van Sarlemijn BOP.

Sarlemijn BOP richt zich op vragen als:
  • Hoe komt het dat mensen in een organisatie doen wat zij doen?
  • Welke plaats heb ik daarbinnen en hoe geef ik mede vorm aan de organisatie?

Het is onze overtuiging dat een organisatie bestaat omdat er mensen werken. Zonder mensen is het een verzameling van een gebouw of gebouwen, middelen, systemen en grondstoffen en er beweegt niets. Wij gaan uit van de directe relatie tussen de kwaliteit van leven en de mate van persoonlijke ontwikkeling. De kwaliteit neemt toe naar mate een persoon er in slaagt zichzelf volledig te accepteren en op basis van die acceptatie door te groeien. Hierdoor heeft de groei van mensen een directe relatie met het bestaansrecht en de groei van de organisatie.

Elk mens heeft van nature dat wat hij nodig heeft om te kunnen leven. Dit noemen wij de zuivere kern. Vanuit de kern (binnenkant) is er sprake van gelijk zijn, zonder daarbij de oorspronkelijke authenticiteit uit het oog te verliezen.

De mensen verleren in de loop der tijd gebruik te maken van wat zij in de kern bij zich hebben. Tijdens dit proces vormen zich als het ware wikkels (conditioneringen) om de kern en ontstaat er een buitenkant. Aan de buitenkant onderscheiden mensen zich van elkaar door invulling te geven aan de rol die zij vervullen. Dit onderscheiden kan zover gaan dat men de verbinding met de zuivere kern dreigt te verliezen.

Sarlemijn BOP houdt zich bezig met de vraag, en tegelijkertijd de uitdaging, hoe wij vanuit onze geconditioneerde posities in staat zijn terug te groeien/ont-wikkelen naar die oorspronkelijke zuivere kern.

  • Mag ik vanuit mijn eigen zingeving onderzoeken op welke wijze ik zin geef aan samen zijn, samen delen, samen werken en samen leven? 
  • Waar haal ik de vitaliteit en bezieling vandaan, die mij in staat stelt vorm te geven aan wat ik wil en wens in de organisatie, de samenleving?
  • Als ik mij al bewust ben van mijn vitaliteit en bezieling, wat betekent dit dan voor mijn invulling van samenwerken / samenleven?
  • Hoe volwassen en zelfstandig mag ik zijn om vanuit de verbinding met mijn oorspronkelijke menszijn vorm te geven aan mezelf en daarmee de organisatie / de samenleving?

Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen bv. heeft aan de hand van bovengestelde vragen een manier van werken, methodieken en theorieën ontwikkelt die mensen helpt bij de zoektocht naar hun zuivere kern en organisaties helpt in hun “strijd” om het bestaansrecht.

Natuurlijk is onze begeleiding gericht op een gezond resultaat van de organisatie en op de gezondheid van de mensen in die organisatie (win-win).


Willem Sarlemijn (1952)


Oprichter en directeur van Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen is Willem Sarlemijn.

De ondertitel; “Hoe komt het dat mensen doen wat zij doen “, is al vroeg in zijn leven een vraag die hem bezig houdt. “Wat is de zin daarvan en wat bezielt een mens”, zijn vragen die daar snel op volgen. Op jonge leeftijd (19 jr) had hij al een leidinggevende positie in zijn werkzaam bestaan. In een later stadium brachten zijn ervaringen als politieman hem er toe de theoretische achtergronden van wat mensen beweegt en drijft te onderzoeken en hij rondde een opleiding aan de Sociale Academie af.

In 1989 is hij begonnen in het werkgebied van mensontwikkeling. In het begin richtte hij zich voornamelijk op het aanleren van vaardigheden die kunnen leiden tot ander gedrag waarmee een mens beter tot zijn recht komt in wat hij doet. Daarna heeft hij zich gericht op de processen binnen en tussen mensen en daarnaast op de processen in organisaties. Vanaf die tijd tot nu werkt hij als zelfstandige, op het gebied van organisatie ontwikkeling waar hij het individu centraal stelt. Hij richt zich daarbij vooral op hoe men die (ontwikkel) processen daarbinnen kan aangaan, leiden, beïnvloeden en met name hoe men de weerstanden daartegen kan managen.

Door zijn liefde voor de mens en zijn persoonlijke ontwikkeling is hij in staat vertrouwen te bieden, zijn bezieling over te brengen op anderen, te respecteren en mensen te begeleiden in de persoonlijke zoektocht naar het zuivere zelf. In deze zeer persoonlijke aanpak is Willem instaat mensen en de organisatie in beweging te brengen en de groei in zichzelf te laten verankeren (internaliseren).

Theoretische invalshoeken die daarbij een belangrijke rol spelen zijn o.a.; leren door ervaren (Kolb), filosofisch spiegelen, psychologie, eigen verantwoordelijkheid, eigen invloed, zelfkennis (mens in 4 kwadranten [eigen model en theorie]), uitgaan van eigen krachten, conditionering door omgeving vs zelfconditionering.

In 2007 is het boek Teruggroei naar de Oorsprong, een grote stap vooruit verschenen. Dit boek heeft hij samen met Hans Schroots geschreven. Daaruit zijn de leergang Authentiek leiderschap en Teruggroei naar je oorspronkelijk zuivere zelf ontwikkeld.

Bedrijfskundige, organisatie en leiderschap invalshoeken zijn hem niet onbekend, enkele voorkeuren zijn: Quin, S.R. Covey, Denken in systemen en processen; J. in ’t Veld, Co-creatie van verandering; André Wierdsma.

Sarlemijn Begeleiding Ontwikkelprocessen bv werkt vanuit de netwerkgedachte.