REFERENTIES

 

De afgelopen jaren hebben wij onze visie succesvol kunnen toepassen bij o.a. de volgende relaties:

ECT Containerterminals te Rotterdam
Begeleiden van de mensen in een reorganisatieproces, waarbij de automatisering en die mens hand in hand moeten opereren. Gebaseerd op de 5 pijlers van de organisatie ontwikkeling.
Leergang Authentiek Leiderschap op het niveau van Instructeur / Operationeel Manager en Secretariaat
Leergang Teruggroei naar de Oorsprong voor iemand uit het middenkader

Cition AmsterdamBegeleidingstraject Leiderschapsontwikkeling teamleiders & Collegiale Team Coaching
Leergang Authentiek Leiderschap voor Teamleider
KPN (Fources)Leergangen Authentiek Leiderschap en Fundamentele coaching medewerkers
GetronicsFundamentele coaching medewerkers
GIMDCollegiale Team Coaching
Effatha Zoetermeer en Amsterdam
Begeleiden van leidinggevenden van het instituut voor kinderen met een auditieve communicatie handicap (doven en slechthorenden) en daarbij lichamelijk gehandicapt
Flora Holland Bloemenveiling Naaldwijk
Leiderschapsontwikkeling en begeleiden van de medewerkers naar meer taakvolwassen houding bij het Technisch bedrijf
Leergangen Authentiek Leiderschap / Fundamentele Coaching voor leidinggevenden 
Gemeente Den Haag, Centrale medezeggenschapscommissie Dienst Stadsbeheer
Begeleiden van de commissieleden naar een professionele manier van adviseren, onderhandelen en samenwerken
Gemeente Vervoer Bedrijf te Amsterdam
Ontwerpen (zowel inhoudelijk als structureel) en opbouwen van een Management School ter ondersteuning van het transformatie proces
Kruidvat Heteren
Leiderschapsontwikkeling leidinggevenden Distributie Centrum
De Halm Karton te Groningen
 Implementeren van een gedragen ISO 9002 norm.
GEA Grenco B.V.
Vanuit de netwerk organisatie Goedbloed & Partners met hen samengewerkt aan de Leiderschapsontwikkeling van het management van GEA Grenco B.V. Refrigeration.

Leergang Authentiek Leiderschap voor leidinggevenden en coaching van medewerkers.
SHB personeelsplanning BV RotterdamMedewerkers ondersteunen en begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid als onderneming.
Zeelandia Bakkersgrondstoffen te Zierikzee
Begeleiden van de organisatieontwikkeling DC (leiderschap ontwikkeling, taakvolwassen werken,invoeren communicatie structuur enz.)

* Veel van deze opdrachten zijn meerjarige trajecten (geweest).