De visie van Levare Is op innerlijke groei


Elk mens wordt geboren met dat wat hij nodig heeft om te kunnen leven. Dit noemen wij de oorspronkelijke of authentieke zuivere kern.
Wij gaan uit van de directe relatie tussen de kwaliteit van leven en de mate van persoonlijke ontwikkeling. De kwaliteit neemt toe naarmate een persoon er in slaagt (terug) te groeien naar volledige acceptatie van zichzelf

Levare Is richt zich op mensen en daarmee op de samenleving.
Met samenleving bedoelen wij het individu, de onderlinge relaties tussen individuen, collectieve vormen als instituten, organisaties, bedrijven en de maatschappij.

Wij richten ons op vragen als:
 • Hoe komt het dat ik doe wat ik doe?
 • Hoe komt het dat wij als samenleving doen wat wij doen?
 • Welke plaats heb ik daarbinnen ?
 • Ben ik (geworden) wie ik in de kern wil zijn?
 • Hoe geef ik mede vorm aan de samenleving?
.
Wij houden ons bezig met de vraag, en tegelijkertijd de uitdaging, hoe wij vanuit onze geconditioneerde posities in staat zijn terug te groeien / ont-wikkelen naar die oorspronkelijke zuivere kern. Dat wat ik ben:
 • Hoe kan ik bewust zijn?
 • Mag ik vanuit mijn eigen zingeving onderzoeken op welke wijze ik zin geef aan samen zijn, samen delen en samen leven?
 • Waar haal ik de vitaliteit en bezieling vandaan, die mij in staat stelt vorm te geven aan wat ik wil en wens?
 • Als ik mij al bewust ben van vitaliteit en bezieling, wat betekent dit dan voor mijn invulling van het samenleven / samenwerken? 
 • Hoe volwassen en zelfstandig kan ik zijn om, vanuit de verbinding met mijn oorspronkelijke zijn, vorm te geven aan mijzelf en daarmee de samenleving?


Levare Is heeft aan de hand van bovengestelde vragen een programma ontwikkeld dat mensen helpt bij de zoektocht naar hun zuivere kern. Basis hiervan is onderstaand model.
In dit model onderscheiden we drie niveaus van waaruit de teruggroei naar de oorsprong is opgebouwd.
 1. De bron, dat wat elk mens in zich heeft. (blauw)
 2. Het nu, dat wat de mens is in relatie tot de ander. (Geel)
 3. Worden, dat wat de mens helpt te worden wat hij in de kern kan zijn. (Groen)
Met vermelding van de bron en verwijzing naar www.levare.nl is het model door u vrij te gebruiken.