Onderzoek 2010

In 2010 hebben twee studenten CMV van de Hogeschool Winesheim, Joost Bosman en Martin Muggen, een onderzoek gedaan naar het effect van de methode van Levare Is. In onderstaande tabellen zijn een aantal van deze resultaten verwerkt.
 


Uit de afgenomen enquêtes komt naar voren:
  • Van de oud deelnemers was 8% werkloos voordat ze deelnamen aan de leergang. 3 % van de oud deelnemers was na afloop van de leergang werkloos. Dit betekent een daling in werkloosheid van 5%.
  • 44% van de oude deelnemers is na het doorlopen van de leergang van functie gewisseld. Zij geven aan nu een functie te hebben verworven die beter bij hen past.
  • 88% van de oud deelnemers geeft aan: ik weet wie ik ben, wat ik kan, en zit dichter bij mijn krachten.
  • 80% van de oud deelnemers geeft aan: ik heb nu meer zelfkennis
  • 60% van de oud deelnemers geeft aan: ik maak nu bewuste keuzes
  • 40% van de oud deelnemers geeft aan: ik kan nu beter communiceren. 80% communiceert bewuster
  • 60% van de oud deelnemers geeft aan: ik heb meer zelfvertrouwen
Mocht u interesse hebben in het gehele onderzoeksrapport, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier van onze website.