Wat heeft de Leergang, Teruggroei naar de oorsprong, voor mij betekend

Ik heb zoveel inzicht gekregen in wie ik werkelijk ben. Dat ik gevormd, geconditioneerd ben door mijn opvoeding en omgeving. Dat ik ver van mezelf afgegroeid was. Doordat ik me daarvan bewust ben geworden tijdens de Leergang, kon ik groeien naar mijn oorspronkelijkheid en begrijp ik nu beter wie ik in de kern ben. Woorden zoals vitaliteit, bezieling, vertrouwen, zingeving, bewuste, acceptatie, verlangen ,zijn voor mij pas gaan leven tijdens de Leergang. Ze hebben alles te maken met de kern van de mens, ik dus. Het leven is zoveel rijker, plezieriger, rustiger geworden.

Carla

_____________________________________________________________________________________________________________________

Najaar 2005 - Leergang ´Teruggroei naar de Oorsprong´


Na lange tijd kom ik Willem weer tegen omdat ik in mijn toenmalige rol van logistiek manager bij AS Watson (moederbedrijf van Kruidvat) het nodig vond nieuwe aandacht te besteden aan de mensen die ik aanstuurde. Na een gesprek met Willem werd me snel duidelijk dat als ik als verantwoordelijke leidinggevende wat wilde van mijn teams, ik bij mezelf mocht beginnen. Willem nodigde me uit de wereld van de oorsprong te (her)ontdekken en ik was gelijk enthousiast. Hij dacht dat het goed was om de 8 thema´s van zijn model , de 8 modules, kernbegrippen in een ´snelkookpan´ te doorlopen, dat wil zeggen in 8 aaneengesloten weken een halve dag per week te besteden aan een kernbegrip.


Dat heb ik geweten… In die tijd was er nog geen groepsvorm om dit te doen, dus dat besteden bestond uit het praten aan een tafel met een fles cola en een flap-over, waar steevast aan het begin van een sessie in grote letters het centrale begrip stond geschreven. Wat we vervolgens deden, was dat Willem me stimuleerde vrij te associëren rondom het begrip en vooral heel sterk doorvroeg wat voor mij de betekenissen waren, die dan allemaal op de flap-over terecht kwamen. We wisselden dat af met beschouwingen en theoretische kaders, maar keerden iedere keer weer terug naar mij als centrale figuur en hoe het nu kwam dat ik doe wat ik doe en hoe ik de dingen dan doe en waarom.

Gaandeweg door de thema´s heen kwam ik erachter dat veel gedachten en gedragingen die ik heb, voortkwamen uit een behoefte of angst die ik mezelf had aangemeten en die niets met mij oorspronkelijkheid te maken hadden. Voor mij was het verbijsterend te ervaren dat conditionering van buitenaf door de dingen die ik had meegemaakt of die ik me had laten aanpraten zo´n gigantische invloed hebben van dag tot dag en zelfs van uur tot uur en minuut tot minuut. Soms ontdekte ik met een schok ineens hoe het zat: `verdomd…. dat vond ik eigenlijk helemaal niet, zo wilde ik het niet en zo ben ik in feite niet, maar dat kwam doordat ik mijzelf zo af en toe was kwijtgeraakt´. Ik herinner me heel sterk, volgens mij tijdens het thema ´Bewust zijn´ (hoe toevallig), dat ik het gevoel had alsof ik boven in een flatgebouw stond in een kamer met rondom ramen en dat opeens de lamellen allemaal opengingen en een enorm wijds uitzicht te voorschijn kwam. Een heel sterk gevoel was dat met hele duidelijke, bijna reële beelden, ik wist heel duidelijk waar ik stond en wat ik allemaal kon zien en vooral waar ik ook altijd weer naar terug kan indien nodig.

De leergang Teruggroei naar de Oorsprong was voor mij een draaipunt in mijn leven, op basis waarvan ik daarna veel oorspronkelijker keuzes kon maken. Onder andere hebben de opgedane inzichten en groei in bewustzijn geleid tot het anders inrichten van mijn werkzame leven en het volledig aangaan van mijn relatie en het opvoeden van mijn kinderen. Tot slot vond ik de leergang een bijzondere combinatie van het opdoen van soms pijnlijke en confronterende inzichten in een zeer prettige en veilige sfeer en omgeving. Deze combinatie maakt voor mij dat ik sterke en gedetailleerde herinneringen heb aan de sessies, nog dagelijks bruikbaar en toegepast.

Jeroen de Blij
_____________________________________________________________________________________________________

Ik heb gedurende een langere periode intensief gezorgd voor twee dierbare mensen die ernstig ziek waren en uiteindelijk ook zijn overleden.
Dat zorgen voor een naaste heeft een naam namelijk "mantelzorger"
Doordat ik wist dat ze uiteindelijk zouden overlijden heb ik mij voor de volle 100% gestort op de verzorging. Daarnaast had ik ook nog een fulltime baan, waar ik me ook voor 100% inzette.

Op een gegeven moment wordt de druk zo hoog om goed te kunnen zorgen, dat de privé bezigheden al snel naar de achtergrond werden gedrukt.
Het ging zover dat ik alleen nog maar bezig was met zorg geven. Daarbij heb ik mezelf helemaal verloren. Ik kende Willem al wat langer, daar hij al optrad als coach voor het bedrijf waar ik toen werkte.

Toen hij vroeg hoe het met me ging vertelde ik hem dat ik mezelf kwijt was en niet meer wist waar ik blij van word en wat ik nou werkelijk wil met mijn leven.
Dit is precies wat de "Teruggroei naar de oorsprong" mij heeft gegeven, namelijk inzicht in wie ik werkelijk ben in al zijn puurheid.
Ik ben nu heel gelukkig met mezelf, met al mijn goede en al mijn slechte eigenschappen. Ik ben nu veel beter in staat aan te geven wat ik wil en mijn grenzen beter aan te geven.

Mijn prioriteitenlijstje ben ik tegenwoordig zelf, ik vind mezelf erg belangrijk. Als ik goed in me vel zit dan ben ik ook veel beter in staat anderen te helpen.
Ik voel me veel vrijer, omdat ik nu (eindelijk) doe wat ik wil. Door de ontdekkingsreis naar mijzelf tijdens de "Teruggroei naar de oorsprong" ben ik er tevens achter gekomen dat ik in mijn werk ook een totaal andere richting uit wil, namelijk niet de richting die mensen van mij verwachten, maar wat ik wil.
Ik ben nu zelfs ondernemer en heb mijn eigen bedrijf opgezet, waarbij ik daadwerkelijk wat wil betekenen voor de mantelzorger in de breedste zin van het woord.

De "Teruggroei naar de oorsprong" is één grote ontdekkingsreis naar jezelf.
En wat het voor mij heeft betekent, kort gezegd dat ik me enorm vrij voel, en dat het voelt als thuiskomen.
Er wordt je niets aangepraat of in de mond gelegd, nee Willem heeft mij begeleid bij mijn ontdekkingsreis naar mezelf.
Willem bedankt!

Groetjes,
Inge van Beuningen

____________________________________________________________________________________________________

Teruggroei naar de oorsprong en de individuele gesprekken hebben mij ontzettend veel opgeleverd. Ik ben een lange tijd ver van mezelf af geweest en werd daar niet gelukkig van. Inmiddels herinner ik me wie ik ben en heb ik geleerd dicht bij mezelf te blijven. Ik ben van een leven vol angst en wantrouwen gegaan naar een leven met vertrouwen.

Melanie