Aanbod organisatie, leiderschap, team en persoonlijke ontwikkelingOrganisatie ont-wikkeling – Uw kracht = Uw succes


Wilt u uw organisatie succesvol houden en bent u op zoek naar hoe u dat doet?
Levare Is is er voor organisaties, leidinggevenden en medewerkers om u hierin te begeleiden.
Met onze unieke en succesvolle methode begeleiden wij mensen en organisaties bij het
“terug”groeien naar hun authentieke waarden, kwaliteiten en kracht.
 • Is uw organisatie en zijn uw medewerkers zich bewust van haar kracht, waarden en authenticiteit?
 • Wilt u als organisatie de kwaliteiten, de waarden en de mogelijkheden die u in huis hebt maximaal benutten en optimaliseren?
 • Wilt u dat uw organisatie groeit naar wat het kan zijn?
 • Streeft u naar een continue ontwikkeling van uw organisatie?
 • Wilt u uw dromen over uw organisatie verwezenlijken?
 • Wilt u de verborgen talenten ontdekken en optimaliseren?
 • Zoekt u naar optimale samenwerking?
 • Wilt u in uw organisatie werken met Authentieke Leiders?
 • Wilt u dat uw medewerkers werken áán de organisatie ipv vóór de organisatie?

Levare Is heeft een succesvol aanbod voor organisaties
die willen investeren in de groei van de innerlijke kracht van de organisatie en de mensen.

Veel voorkomende ontwikkelvragen uit het bedrijfsleven die wij in onze praktijk tegenkomen zijn;
 • Hoe groei ik naar een volwassen organisatie?
 • Hoe geef ik succesvol leiding aan mensen?
 • Hoe stimuleer en inspireer ik mensen?
 • Hoe gaan we leren handelen naar onze doelen / visie en missie?
 • Hoe krijg ik het voor elkaar dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen?
 • Hoe groei ik naar een lerende organisatie?
 • Hoe breng ik mijn bezieling over naar mijn medewerkers?
 • Hoe werk ik aan een vitale organisatie?

Teruggroei naar de oorsprong - Modern ondernemerschap
Niet alleen de mens als individu loopt het ‘risico’ af te groeien van zijn oorspronkelijkheid, ook als collectief (bijvoorbeeld georganiseerd in bedrijven en organisaties) kunnen mensen aanlopen tegen dit fenomeen. In ons werk komen we in veel bedrijven waar dit zichtbaar en voelbaar is. Het wordt veroorzaakt door de drang mee te bewegen met de economische en politieke principes en wetmatigheden. Dit meebewegen doen mensen zonder zich af te vragen, kritisch te onderzoeken of oog te hebben voor de impact op het in stand houden van de Corebusiness.
Tijdens de groei naar volwassenheid raken veel mensen en daarmee bedrijven van hun oorsprong verwijderd. Mensen raken geconditioneerd omdat ze te maken krijgen met – vaak goedbedoelde – verwachtingen en eisen van anderen. ‘Je moet groot en sterk worden, je moet diploma’s halen, je moet veel geld verdienen.’ Voor een onderneming is dat niet veel anders. Die moet groeien, winst maken, naar de beurs. Bedrijven worden, misschien wel teveel, beïnvloed door de buitenwereld. Consumenten, overheid, aandeelhouders lijken het product te bepalen en niet meer de gedrevenheid en bezieling van de ondernemer. De eigen ideologie delft het onderspit. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Teruggroei en ondernemen
Het bestaansrecht van een onderneming wordt gevormd door haar product/dienst, visie, missie en strategie. Natuurlijk bestaat een onderneming pas echt als er ook mensen zijn die het product/de dienst maken. De continuering van de onderneming wordt mede bepaald door de markt, de wijze van organiseren, omzet, effectiviteit en het resultaat. Naast deze organisatorische benadering kan het bestaansrecht van een onderneming filosofisch en spiritueel worden benaderd.
Voor de filosofische en spirituele benadering van een onderneming is het model ‘Teruggroei naar de oorsprong’ uitstekend geschikt. De kracht van dit model is de multidimensionaliteit. Hierdoor kan aan de hand van dit model vanuit verschillende invalshoeken en vanaf verschillende abstractieniveaus de onderneming, de processen en de resultaten worden geleid.


Ons organisatie aanbod in het kort
 • Fundamentele coaching organisatie en mensen
 • Leergang Authentiek Leiderschap
 • Collegiale Team Coaching
 • Leiderschapsprogramma: Van werken Voor naar werken Aan de organisatie
 • Preventiecoach
* Voor meer informatie over ons aanbod vragen wij u het contactformulier in te vullen op onze website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  Leiderschap ontwikkeling  -  Leidinggeven vanuit je authentieke kracht aan mensen

Levare Is begeleidt leidinggevenden bij de groei naar Authentiek Leiders
Wanneer een leidinggevende zich heeft ont-wikkeld naar zijn of haar kern is hij of zij in staat vanuit zijn of haar authenticiteit leiding te geven aan mensen. Alle kwaliteiten en krachten worden bewust en volledig benut. De leidinggevende is hierdoor in staat leiding te geven aan de authenticiteit van mensen ;
 • Je kwaliteiten en de mogelijkheden die je in je hebt worden verwezenlijkt en bepalen je denken en doen.
 • Je bent alles wat je kunt zijn.
 • Je kracht is maximaal ontwikkeld
 • Je hoort je innerlijke stem en je maakt je dromen en waarden waar.
 • Je ontdekt je eigen unieke talenten en geeft hier uitdrukking aan.
Ons aanbod in het kort

 • Collegiale Team Coaching
 • Fundamentele Coaching
 • Leergang Authentiek Leiderschap
Persoonlijke ontwikkeling  -  De kracht van jouw oorspronkelijkheidIeder mens wordt geboren met dat wat hij / zij nodig heeft om het leven te kunnen leven.
 • Ben jij je bewust van hoe krachtig, wijs en waardevol je bent?
 • Wil je de kwaliteiten en de mogelijkheden die je in je hebt werkelijk kunnen gebruiken?
 • Wil je worden wat je kunt zijn?
 • Wil je je maximaal kunnen ontwikkelen?
 • Wil je je dromen werkelijkheid maken
 • Wil je je waarden kennen en inzetten?
 • Wil je je eigen unieke talenten ontdekken en hieraan uitdrukking geven?
 • Wil je gewoon gelukkig zijn?

Je voelt het innerlijk verlangen om jezelf te zijn en je bent op zoek naar hoe je dat doet?
Levare Is is er voor jou om je hierin te begeleiden.Met onze unieke en succesvolle methode begeleiden wij mensen bij het
terug-groeien naar de eigen oorspronkelijkheid.


Ons aanbod in het kort

 • Fundamentele Coaching  -  Gaan staan in wie ik ben
 • Intervisie  -  Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Leergang Teruggroei naar de Oorsprong  -   Leven vanuit wie ik in de kern ben

* Al onze producten en diensten worden op maat aangeboden aan onze klanten. In gezamenljk overleg bepalen we het gewenste resultaat, het programma en de ontwikkelthema's.