Levare 


Levare is een academie voor groei van het Bewust Zijn, de innerlijke kracht van mensen. Een academie waarin begeleiding en leergangen worden aangeboden die een bijdrage leveren aan de bewustwording en de ontwikkeling van de eigen wijsheid, de innerlijke kracht en de invloed die dit heeft op het samenleven / samenwerken van het individu.

Levare


Levare komt uit het Latijn en betekent letterlijk: Lichter maken, niets meer bij je hebben dan nodig is en oprichten, gaan staan in wat ik ben.
In ruimere zin betekent dit:

Het kunnen afwerpen van geconditioneerd gedrag dat je oorspronkelijkheid beperkt.

Steeds meer mensen nemen actief het heft in eigen handen en willen zelf de oorzaak zijn van datgene wat zich afspeelt in hun leven.


Daarbij spelen vragen als:
 • Authentiek Leiderschap hoe ontwikkel ik dat?
 • Authenticiteit wat is dat?
 • Wie ben ik dan oorspronkelijk?
 • Teruggroeien naar mijn oorspronkelijkheid, hoe gaat dat?
 • Ik wil wat meer weten over mijzelf, hoe doe ik dat ?
 • Hoe komt het, dat ik steeds minder van mijzelf begrijp?
 • Soms heb ik het gevoel dat ik volledig bepaald ben/ wordt door de omgeving.
 • Het bedrijf waar ik werk vraagt steeds meer van mij, hoge werkdruk en in
 • minder tijd en met minder mensen meer doen.
 • Ik heb het gevoel dat alles om geld, winst en omzet lijkt te draaien, de mens telt niet echt.
 • Het werk dat ik doe is dat ook wat bij mij past?
 • Hoor ik ook bij de dolende dertigers?
 • Quartlifecrisis bestaat dat?


Levare staat voor het vinden van de eigen oorspronkelijke antwoorden in de zoektocht naar de eigen oorspronkelijkheid. Levare staat hiermee voor: “Als ik onvoorwaardelijk kan accepteren dat alles is zoals het is, dan kan ik van daaruit keuzes maken, groeien en innerlijke rust en vrede vinden. Als ik alles kan accepteren in wat het nu is en daar zonder oordeel naar kan kijken, dan ligt de weg open om te leren, te ontwikkelen en te groeien. Is staat naast een staat van zijn, voor de verbinding van het Ik met het Samen. 


Daarbij spelen vragen als:
 • Hoe leef ik samen met mijzelf
 • Wie ben ik in samen?
 • Hoe leven wij samen?
 • Voel ik mij verbonden met mezelf en het samen?
 • Hoe ver gaat de verbinding en wanneer stopt deze verbinding?
 • Hoe komt het dat wij als samenleving doen wat wij doen?
 • Welke plaats heb ik daarbinnen?
 • Hoe geef ik mede vorm aan de samenleving?