De mensen achter Levare Is

Willem Sarlemijn


Ik ben grenzeloos geïnteresseerd in mensen. Met mijn 25 jaar ervaring als trainer, coach en begeleider van ontwikkelprocessen van mensen en organisaties, richt ik mij op de persoonlijke ontwikkeling waarbij de reden en de oorspronkelijkheid van gedrag centraal staan. Hiermee lever ik een bijdrage aan de zelfontdekking en zelfontplooiing van mensen.

Leidinggevenden ondersteun ik bij de ontwikkeling van authentiek leiderschap. Daarnaast heb ik gesprekken met mensen die op enigerlei wijze zijn vast gelopen in de samenleving of binnen zichzelf. Dit ervaar ik als bijzondere ont-moetingen.

Het fundament onder mijn bestaan is de ‘Liefde voor mensen’.
Als ik mijzelf omschrijf vanuit mijn oorspronkelijk zijn, verbind ik de volgende kenmerken aan mijzelf:
- Geen recepten, wel concepten
- Niet voorschrijvend en conditionerend
- Niet oordelend, wel alles liefdevol benaderen
- ‘Eigen liedje leren zingen’
- Je wordt gezien als wie je bent niet in wat je doet
- Geen antwoorden, de vraag mag bestaan en onderzocht worden
- Elkaar voeden
- Vertrouwen is het fundament
- Laagdrempelig
- Taboes bestaan niet, alles is bespreekbaar en mag besproken worden
- Grensverleggend en buiten kaders
- Verbindend, thema’s die spelen worden verbonden met het grote geheel, mensen met elkaar verbinden
en de verbinding leggen met het zuiver zelf
- Oprecht geïnteresseerd
- Geen strijd om gelijk, wel zoeken naar de reden waarom mensen doen wat zij doen
- Iedereen mag groeien vanuit de eigen kracht, het eigen verlangen
- Ieder is vrij in zijn doen en laten
- Onvoorwaardelijk
- Eigenverantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling
- Oude ziel, veel herinneringen

Op basis van mijn oorspronkelijkheid, mijn autodidactisch vermogen, mijn manier van leven en de ervaringen vanuit een bewuste manier van leven heb ik het gedachtegoed achter Levare Is ontwikkeld en vormgegeven. (boek; Teruggroei naar de Oorsprong, Een grote stap vooruit).