Preventieve Coaching


“Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voor de chaos intreedt”

Lao Tse


De maatschappij, de wereld, mensen en organisaties veranderen voortdurend. In deze veranderingen lopen mensen en organisaties aan tegen gewild of ongewild ontslag. In onze samenleving zijn er tal van regelingen getroffen voor mensen die te maken krijgen met ontslag. Veelal zijn deze regelingen curatief van aard en gaan deze regelingen in vanaf het moment van ontslag.

Dikwijls zien wij in de praktijk dat, in de periode tussen de bekendmaking van het ontslag en het feitelijke ontslag, er een gat ontstaat. Een gat dat de ruimte geeft voor de medewerker om op zijn of haar eigen manier om te gaan met het aangezegde ontslag. Een gevolg kan zijn dat medewerkers te maken kunnen krijgen met veel negatieve gedachten, angsten en onzekerheid. Dit ontslag en de daarmee gepaard gaande gedachten kunnen (soms ongezien) een grote impact hebben op de medewerker(s), het team en de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn;

 • Verzuim (waaronder grijs verzuim)
 • Demotivatie
 • Een slechte naam uitdragen/ imago voor uw organisatie
 • Dreigende conflicten
 • Verminderde eigen waarde
 • Beïnvloeding van de sfeer in het team
 • Verminderde productiviteit
In onze dagelijkse praktijk ontmoeten wij veel organisaties die curatieve regelingen hebben voor medewerkers waarbij ontslag dreigt. Preventieve regelingen zijn in de huidige markt schaars en wij bieden er graag een aan u aan; de Preventie Coach. Het voordeel van een preventie coach is dat de impact vroegtijdig voor uw medewerker en uw organisatie kan worden verminderd waardoor er ruimte ontstaat voor groei, mogelijkheden en ontwikkeling.


De preventie coach is er voor organisaties die willen investeren in preventieve begeleiding voor hun medewerkers bij (dreigend) ontslag.


Het doel van Preventieve Coaching

 • Accepteren van de gegeven situatie
 • Voorbereiden op een nieuwe toekomst
 • Zichtbaar maken en bewust worden van de eigen (ongekende) krachten, kwaliteiten en talenten
 • Richten op mogelijkheden
 • De medewerker ontwikkelt zich als persoon

Methode

Intakegesprek
maakt duidelijk of het een individuele of een groepsbegeleiding wordt

Begeleiding
In de begeleiding worden de volgende 8 elementen onderzocht
 1. Bezieling
 2. Vitaliteit
 3. Zingeving
 4. Bewuste
 5. Verlangen
 6. Samen leven / samen werken
 7. Volwassen
 8. Identiteit

Resultaat
 • Medewerkers nemen de eigen verantwoordelijkheid voor hun bestaan
 • Medewerkers nemen de regie over hun situatie in eigen handen
 • Medewerkers zijn bewust van de eigen mogelijkheden en van de invloed die zij hebben
 • Medewerkers zijn voorbereid op een nieuwe toekomst