Nieuw begin


Komende bij de grens is de zuigende kracht van het bekende het sterkst.
Voorbij de grens ligt een nieuw begin. Een nieuw begin roept allerlei onzekerheden, vragen en angsten op. Terwijl toen je voor de grens stond de energie stroomde en het voelde als een volgende stap en ontdekken. Onwetendheid maakt zich meester van je. Het gevoel niets meer te weten, te kunnen en het gemis van je oplossend vermogen, je creativiteit, dringt zich aan je op. Dit kan het gevoel geven dat je het zicht op jezelf verliest, ja zelfs naar een gevoel jezelf verloren te hebben.

Als hij al een beetje in slaap was gesust, is het ego nu klaarwakker en begint aan zijn reddingsoperatie.
Zie wel dat het goed is waar we vandaan komen, je moet houden wat je hebt. Je weet en kan nu niets meer. Dat krijg je ervan als je op eigen houtje naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid streeft. Had maar naar mij geluisterd.

Afhankelijkheid en onbewust door het leven wandelen lijkt dan zo slecht nog niet. Wat moet ik met de onafhankelijkheid en de vrijheid als ik niet begrijp wat ik er mee kan of wil.

De uitnodiging om te experimenteren vanuit de onbevangenheid (weet je nog wel van toen je kind was?) wordt niet verstaan. De angst om als groot mens niet te weten wat er van jezelf / het leven wordt verwacht is verlammend en maakt je ongelukkig.

Wat ben je vergeten?
Als jij je hierin herkent dan ben je vergeten dat je groter bent dan alleen een dagelijks bewust zijn. Het verbonden zijn met een hogere bewustzijnslaag, de wijsheid en de liefde ben je even kwijt. Het ik bestaat uit drie bewustzijnsniveaus: Hogere – Dagelijkse – Droom bewustzijnsniveau.

Een nieuw begin. Deze woorden zeggen precies wat het is.
Het is nieuw dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kun je aannemen dat je niet weet wat er gaat komen. Het begin spreekt voor zichzelf, het begint en het is niet iets dat er al is in jouw leven. Ook hier mag je aannemen dat je niet weet wat er gaat gebeuren, zeker niet wat er volgt op dat begin. Je hebt één zekerheid, het is een begin en nieuw.

Logisch gevolg is dat je dan voor vragen komt te staan waar je geen antwoord op hebt. Je komt moeilijkheden tegen waar je niet op hebt gerekend. Dat klopt, want het is nieuw. Raar dat we dan zo snel uit het veld zijn geslagen. Het kind in jou wil experimenteren, het grote mens in jou voelt zich machteloos, ongelukkig en breekbaar. Het ego staat dan op en zegt; “Zie je wel, waren we maar bij het oude gebleven.”

Ontdekken, vrijmoedig en onbevangen experimenteren, het aangaan van wat je op je weg tegenkomt, zijn de dingen die je dan mag doen. Hoe doe je dat?
Allereerst je regelmatig verbinden met je complete ik, Hogere – Dagelijkse – Droom bewustzijn. Je dromen proberen te begrijpen. Je richten en concentreren op de volgende vragen:
Hoe laat ik me niet alleen leiden door mijn gedachten?
Weet ik wat mijn intenties zijn?
Weet ik wat mijn verlangen is?
Waaruit bestaat mijn bezieling, waar richt mijn passie zich op?
Hoe is het gesteld met mijn energie?
Aanvaard ik de hulp die wordt geboden?
Wederzijdse afhankelijkheid hoe ziet dat er uit?

De beelden, antwoorden en symbolen uit die concentratie kunnen je helpen je bewust te worden van wat je werkelijk wilt zijn en doen.

Vluchten naar het bekende blijft een aanlokkelijke gedachte maar is een destructieve kracht die je afhoudt om aan iets nieuws te beginnen.

Wat kan ik mij herinneren?
Leren, groeien gaat altijd samen met vallen en opstaan / oprichten. Leer door te herinneren en niet door het zelfde te doen als in het verleden. Herinneren van de ontdekkingsdrift en het onbevangen op dingen afgaan en wat je toen hielp om niet te verzanden in twijfel, je niet te stuiten daadkracht en doorzettingskracht. Zonder daarbij de wijsheid opgedaan door te leven uit het oog te verliezen.

Door bewust te zijn van jezelf, dus weten dat je gelijk bent aan dat wat je in de kern kunt zijn, ben je in staat je de wijsheid te herinneren die bij je geboorte is meegegeven. Het herinneren van je oorspronkelijke krachten en kwaliteiten geeft het effect van een aha-beleving en bevestigt je weten. Door deze bevestiging ervaar je dat je weten zuiver en oorspronkelijk is. Hierdoor kun je jezelf met dat weten verbinden met de wijsheid, het hogere bewustzijn. Vanuit die verbinding kun je groeien en elk nieuw begin aangaan.

Bewustwording is een proces van ontwikkeling in het bewust zijn. Een bewust mens groeit in zijn bewuste zijn door zijn ervaringen en de lessen die in die ervaringen zitten.
Veel van die lessen doen een beroep op het herinneren van de wijsheid door het leven opgedaan, aangevuld met de wijsheid verkregen door de verbinding met het hogere bewustzijn.
De bewustwording geeft zicht op de vermogens, kwaliteiten en vaardigheden van jezelf. Dit overzicht maakt het adequaat inzetten of aansluiten van die vermogens, kwaliteiten of vaardigheden bij de dagelijkse bestaansvraagstukken mogelijk. Door het steeds bewuster worden van jezelf, dus met regelmaat de grens over gaan, zullen de vermogens, kwaliteiten en vaardigheden zich verdiepen en groeien.
Logisch gevolg is dat de bewustwording de mogelijkheid biedt in verbinding te zijn en te blijven met de hogere bewustzijnslaag.

Het leren door herinneren geeft je de mogelijkheid iets nieuws te beginnen. Dan is het de kunst om de herinneringen te transformeren naar het nu en naar ons weten. Ons weten kunnen we verbinden met de hogere wijsheid waardoor de zelfconditionering dicht bij de oorspronkelijkheid komt. Door de zelfconditionering wordt de ontwikkeling van de bewustwording gestimuleerd. Hierdoor kunnen we steeds bewuster zijn en groeit het geheugen.

Daar waar de wijsheid huist en de liefde bestaat is er niets nieuws dus het kunnen verbinden met die wijsheid en liefde, vooral voor jezelf, helpt jou de weg te vinden voor het voor jou nog onbekende.

Het nieuwe begin is gelijk aan het herinneren van het al aanwezige.
Door Willem Sarlemijn, 5 januari 2010.