Leergang Authentiek Leiderschap


In de Leergang Authentiek Leiderschap ondersteunen we de leidinggevende in het zich bewust worden van zijn authentieke waarden, kwaliteiten en krachten, de eigen rol in het verder ontwikkelen daarvan en met het zich bewust worden van hoe hij daarvan is afgegroeid.

Tijdens de groei naar volwassenheid raken veel mensen van hun oorsprong verwijderd door de conditionerende krachten vanuit de omgeving. Mensen raken geconditioneerd omdat ze te maken krijgen met – vaak goedbedoelde – verwachtingen, normen en waarden en eisen van anderen. ‘Je moet groot en sterk worden, je moet diploma’s halen, je moet veel geld verdienen', enz., enz..

De mens loopt dus het ‘risico’ af te groeien van zijn authenticiteit / oorspronkelijkheid. Het zijn mensen die leidinggeven en als die mens door welke vorming dan ook is afgegroeid van zijn authentieke waarden, kwaliteiten en krachten is hij dat als leidinggevende vanzelfsprekend ook.


Leergang

De Leergang Authentiek Leiderschap richt zich op de groei van de innerlijke oorspronkelijke krachten van de leidinggevenden. Thema's die daarbij worden onderzocht zijn:
 • Hoe komt het dat ik wat ik doe?
 • Hoe groei ik naar de leider die ik in de kern ben of wil zijn?
 • Wat is mijn plaats binnen de organisatie en hoe geef ik (mede) vorm aan de medewerkers in die organisatie?
De leergang is bestemd voor hen die op zoek zijn naar de authentieke waarde van zichzelf. Die vanuit die waarden op hun eigen wijze leiding, vorm en zin willen geven aan hun bestaan als leidinggevende en daarmee hun directe omgeving willen beïnvloeden.

Wat levert dat op?

 • Acceptatie van jezelf, respect voor jezelf, vertrouwen in jezelf, zeker van jezelf
 • Balans binnen jezelf
 • Een grote mate van bewust zijn
 • Kunnen stimuleren, inspireren en enthousiasmeren van medewerkers
 • Bewust kunnen inzetten van de invloed die je hebt en dan weten wat dat teweeg brengt
 • Durf / moed om de medewerker verantwoordelijkheid te geven en te laten nemen
 • Door middel van coaching en voorbeeldgedrag het beste uit de medewerker te halen en dat ook te laten gebruiken

Programma

Het programma heeft als doel de deelnemers uit te nodigen hun ontwikkeldoelen t.a.v. Authentiek Leiderschap te onderzoeken en eigen te maken, waardoor de deelnemer zichzelf en anderen effectief op de persoonlijke kwaliteiten kan inzetten.
 1. Het programma start met een persoonlijk intakegesprek waarin de ontwikkeldoelen van de deelnemer wordt vastgesteld.
 2. Acht modulen van 2 dagen. 1 module per maand  met een thema en een doorlooptijd van 10 maanden. Thema's zijn: Bezieling, Vitaliteit, Bewust zijn, Samenleven / werken, Identiteit, Volwassenheid, Zingeving en Verlangen.
 3. Nazorgmodule, de mogelijkheid bestaat deze nazorgmodule 1 op 1 te doen (0,5 dag) als daar behoefte aan is, anders 1 dag met de groep.

Het boek, Teruggeroei naar de Oorsprong, Een grote stap vooruit, geschreven door Willem Sarlemijn en Hans Schroots, is het onderliggende theoretisch kader bij deze leergang.

Folder


Meer informatie omtrent de training ? Download hier de folder.